Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Organisatie-opstelling

Dieper inzicht in organisatievraagstukken

Organisatie-opstelling

Bij het coachen van individuen en het begeleiden van organisaties kan gebruik worden gemaakt van een organisatie-opstelling. Een organisatie-opstelling is een methode die als doel heeft om inzicht te krijgen in de diepere oorzaken van een organisatievraag. Een organisatie-opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van de organisatie als systeem. Degene die een vraag inbrengt stelt samen met een begeleider vast welke personen, functies of andere elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Vervolgens kiest de cliënt representanten uit de aanwezige deelnemers om een medewerker, team, directeur, oprichter en dergelijke te vertegenwoordigen en stelt hen op in relatie tot elkaar op basis van het innerlijk beeld dat een cliënt daarvan heeft. Bij het coachen van individuen en het begeleiden van organisaties kan gebruik worden gemaakt van een organisatie-opstelling.

Een organisatie-opstelling biedt  inzicht in de onderlinge verhoudingen en dynamieken in een organisatie. Hoe een organisatie-opstelling werkt weten we niet, maar dat het werkt ervaren wij vrijwel altijd! De begeleider verkent, in overleg en afstemming met de cliënt in een organisatie-opstelling waar de ruimte zit om patronen in teams en organisaties zichtbaar te maken. Een organisatie-opstelling gebeurt vaak in een groep, omdat er representanten nodig zijn. Daarbij kan gewerkt worden met representanten vanuit de organisatie, maar ook met representanten van buiten de organisatie. Wanneer een leidinggevende met een (persoonlijk) organisatievraagstuk aan de slag wil kunnen wij een organisatie-opstelling begeleiden zonder dat de medewerkers van de organisatie hierbij aanwezig zijn. De opstellingen vindt uit privacy overwegingen vaak bij ons op kantoor plaats of op een andere externe locatie. Een organisatie-opstelling is gebaseerd op het werk van Bert Hellinger.

Toepassing organisatie-opstelling

Een voorbeeld van een organisatie-opstelling uit de praktijk betreft een organisatie die verschillende veranderscenario’s wilde toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid. Een andere toepassing van een organisatie-opstelling gaat over een organisatie die meer inzicht wil in de mogelijke over de effecten van een fusie of reorganisatie. Een organisatie-opstelling kan ook gebruikt worden om interessante product-marktcombinaties te onderzoeken of de dynamiek in (management) teams. Veel vragen van managers kunnen met een organisatie-opstelling worden onderzocht en hen helpen om keuzes te maken die kunnen bijdragen aan zowel de effectiviteit van  een team of organisatie, als aan het welzijn van medewerkers.

Effecten Organisatie-opstelling

Een organisatie-opstelling biedt naast de gangbare analyses een extra invalshoek en verfrissende kijk op vraagstukken. In een organisatie-opstelling kan een deelnemer met een vraag ervaren wat de consequenties van keuzes kunnen zijn. Dat helpt bij het maken van belangrijke keuzes of het nu om iemands loopbaan gaat of om vragen over de koers van een organisatie of de effectiviteit van teams. Een organisatie-opstelling is een methode waarmee vaak in een kort tijdsbestek (1-2 uur) de essentie van een vraag zichtbaar wordt. Vaak geeft een organisatie-opstelling een diep inzicht en werken de beelden en gevoelens nog lang door. Voor organisaties doen wij vaak twee keer een organisatie-opstelling na elkaar, zodat de een vraag eerst in de breedte kan worden verkend en daarna met een verdiepende vraag of thematiek.

Een organisatie-opstelling kan helderheid verschaffen bij belangrijke vraagstukken. In een organisatie-opstelling werkt een begeleider zonder oordeel over wat de cliënt moet doen. De inzichten die naar voren komen in een organisatie-opstelling spreken vaak voor zichzelf en het is aan de cliënt en de organisatie om te bepalen wat zij er wat mee doen.

Organisatie-opstelling voor u of uw organisatie?

Wanneer u meer wilt weten over wat een organisatie-opstelling voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Arend-Jan van Essen, Talent Consultant. Ons team voor een organisatie-opstelling  bestaat uit professionals die de opleiding ‘Systeemdiagnostiek in Organisaties’ afgerond hebben bij het Bert Hellinger Instituut Nederland. Wij gaan zorgvuldig en integer om met de vertrouwelijke informatie. Wij scholen ons voortdurend bij in onze intervisiebijeenkomsten en aanvullende trainingen en opleidingen. Zo heb ik de opleiding familie-opstellingen gedaan bij Phoenix Opleidingen. Voor mensen die buiten hun werk om aan de slag willen met thema’s uit hun gezin van herkomst hebben wij een intervisiegroep die zich speciaal bezig houdt met familie-opstellingen.

Neem contact op met Arend-Jan van Essen (0625605023) voor een oriënterend gesprek over wat een organisatie-opstelling voor u en/of uw organisatie kan betekenen. In een gesprek kunnen wij onze aanpak en mogenlijkheden met een organisatie-opstelling concretiseren aan de hand van uw vraag. Door in gesprek te gaan met ons als begeleiders van een organisatie-opstelling kunt u ook een indruk krijgen van onze kennis en ervaring met organisaties en opstellingen en of het voor u past om uw vraag in een organisatie-opstelling als werkvorm door ons te laten begeleiden.

Begeleiders organisatie-opstelling

Contact

Arend-Jan van EssenTalent Consultant
CV Arend-Jan van Essen

Van Essen Groep
Meidoornkade 22
3992 AE Houten (Utrecht)

Telefoon : +31 (0)30 75 14 273 (kantoor) / 06 25 60 50 23
E-mail : aj@vanessengroep.nl