Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Livvit Coach Hogeschool

Praktisch, doelgericht en effectief!

Livvit Coach: Arbeid èn Gezondheid!

Livvit is een product van Achmea zilveren kruis met als doel om medewerkers van hogescholen te begeleiden bij voorkoming van verzuim en bij ondersteuning van reïntegratie na een periode van verzuim. Via een ABR Online procedure heeft een kwaliteitscontrole plaats gevonden. Van Essen Groep staat op de lijst van certificaathouders, zie: Achmea ZBR Certificering. Via teamleiders kan gebruik gemaakt worden van Arend-Jan van Essen als Livvit Coach. De kosten zijn voor rekening van Achmea. Afhankelijk van de situatie wordt er soms een verlenging toegestaan. Deze kosten komen vaak voor rekening van de hogeschool.

Multidisciplinaire aanpak

Voor medewerkers die door werkdruk of andere omstandigheden uit balans zijn geraakt of dreigen te raken heeft de Van Essen Groep een uniek aanbod van begeleidingsvormen ontwikkeld. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van coaching, persoonlijke training, psychologische en fysiologische testen (rust- en inspanningsmeting, hartritme, adempatroon) en zelfmanagement. Het gaat om een multidisciplinaire aanpak gericht op concrete en blijvende veranderingen en stressvermindering. Deze leiden tot behoud of herstel van mentaal welzijn. De focus is gericht op sneller herstel, een snellere werkhervatting en minder terugval. Bij Livvit Coach Trajecten gaat het om zowel het verminderen van overbelasting en het makkelijker kunnen ontspannen.

Livvit Coach

Het doel van de ‘Livvit Coach’ begeleiding richt zich op het in kaart brengen van de aanleiding van de disbalans/uitval en (leren) om weer de regie over hun leven weer te nemen en de disbalans blijvend te gaan herstellen (ook na de 5 bijeenkomsten). Tijdens het intakegesprek wordt onder andere onderzocht of het probleem van dreigend verzuim kan worden voorkomen of het verzuim kan worden verkort. Het gestelde doel moet bereikt worden met een Livvit Coach in maximaal 6 sessies inclusief de intake.

Voor wie?
Docenten, directie, managers, staffunctionarissen en ondersteunend personeel die het risico lopen om uit te vallen of uitgevallen zijn en weer aan de slag willen.

Programma
Intake: Op basis van het Livvit Coach intake formulier wordt met de medewerker een gesprek van 60 tot 90 minuten gehouden. Naar aanleiding van dit gesprek wordt door de coach een plan van aanpak opgesteld.

Een programma met een Livvit Coach bestaat uit maximaal 4 uur, inclusief de intake met een Livvit Coach. Na elke bijeenkomst maakt de medewerker een verslag van de coaching. Daarnaast maken wij gebruik van online (thuis) oefeningen, cd’s en apps voor smartphone’s. De Livvit Coach legt na elke bijeenkomst zijn bevindingen vast. Aan het eind van het Livvit Coach Traject maakt de Livvit Coach een eindevaluatie.

Aanpak
De Van Essen Groep helpt als Livvit Coach medewerkers om zich te ontwikkelen zodat persoonlijke en organisatiedoelen eerder worden bereikt. De eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing van medewerkers vormt de basis voor onze aanpak. Actieve betrokkenheid en inzet van de medewerker bij het herstel zien wij als  belangrijke succesfactor.

Qua methodieken maken wij gebruik van RET (Rationeel-Emotieve-Training) gericht op het veranderen van stressbevorderende gedachten, systemisch werk (opstellingen), mindfullness, werkgerelateerde simulaties, heartmath (hartcoherentie en adempatroon meten en volgen met een apparaatje) en dergelijke.

Onze focus als Livvit Coach ligt op een praktische, planmatige, ervaringsgerichte aanpak met als doel om de deelnemers van hogescholen te activeren om ook buiten de bijeenkomsten aan de slag te laten gaan met onze adviezen en voorgestelde hulpmiddellen zoals apps voor je smart phone.

Livvit Coach locatie
Bij voorkeur uit de werksetting op ons kantoor in Houten (aan de A27, 9 km van Utrecht) en desgewenst op de werkplek van de werknemer.

Kosten Livvit Coach traject
€ 450,- excl. BTW per deelnemer (vergoed door Achmea).

Belangstelling gewekt?

Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting en een vrijblijvend intakegesprek. Arend-Jan van Essen is door Achmea erkend als zorgpartner en daarmee voldoet aan de Achmea Beoordelingsrichtlijn (ABR Online). Zorgpartners worden voorafgaand aan het sluiten van een contract getoetst op prijs, kwaliteit en effectiviteit. Medewerkers van Hogescholen kunnen in het kader van het contract met Achmea hem als Livvit Coach aan de slag.

Contactpersoon: Arend-Jan van Essen, Talent Consultant en Livvit Coach, telefoon 0625605023, e-mail: info@vanessengroep.nlCurriculum Vitae (Arend-Jan van Essen).

Arend-Jan van Essen Van Essen GroepLivvit Coach AchmeaVan Essen Groep Register LoopbaanprofessionalArend-Jan van Essen Livvit Coach ABR Online voorheen ABR Light