Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Management coach

Uw managers maken het verschil!

Management Coach nodig?

Uw managers maken het verschil! Een Management Coach van de Van Essen Groep begeleidt managers op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Werken met een Management Coach van de Van Essen Groep betekent praktijkgericht ontwikkelen van je managementskills. Met een Management Coach werk je doelgericht aan je persoonlijke effectiviteit wat betreft impact, overtuigingskracht en stijlflexibiliteit. Een coachingstraject  met een Management Coach start met een kosteloos intakegesprek om te bepalen of er een match is om samen te werken en om de doelen en verwachtingen voor de coaching te formuleren. U kiest bij ons de  Management Coach die bij u past.

Werkwijze

Op basis van de intake maakt u met een Management Coach concreet plan van aanpak. Een Management Coach maakt een analyse maken van uw kwaliteiten en coachingsvraag. Onze aanpak is strikt vertrouwelijk (beroepscode NIP). Wij werken met concrete casuïstiek uit uw werksituatie. Het traject heeft een positief kritische insteek. Een Management Coach van de Van Essen is helder, concreet en kan soms direct zijn bij het geven van feedback. De focus ligt op het doelgericht werken naar concrete en werkbare resultaten. Wij maken als Management Coach gebruik van organisatie-opstellingen, bokscoaching, RET (Rationeel Emotieve Training), Voice Dialogue, NLP.

Praktijksituaties

Een Management Coach kan u helpen bij de analyse van uw team. Wat zijn de kwaliteiten van de teamleden en hoe kunnen die het beste worden benut om gestelde doelen te bereiken? Wij werken als Management Coach als externe sparring partner van managers en directeuren. Een Management Coach van de Van Essen Groep begeleidt ook managers in hun doorgroei van een operationele naar een tactische of strategische managementpositie. Een Management Coach helpt organisaties ook bij het maken van een recruitment profiel voor functies met een hoog afbreukrisico. Wij hebben een eigen methodiek ontwikkeld waarmee een Management Coach u kan helpen om top performers in uw organisatie te ‘prototypen’. Dat levert uw organisatie een profiel op waarmee een selectietraject sneller en efficiënter verloopt, maar ook een concrete checklist van competenties voor het ontwikkelen en beoordelen van medewerkers. Wij maken niet alleen een organisatiespecifieke competentieset, maar splitsen die ook voor u uit in de mate van ontwikkelbaarheid. Daar kan een lijnmanager en HR concreet mee aan de slag!

Bij opvolgingsvraagstukken in organisaties werken wij vaak met de AEM-Cube. Het model geeft inzicht in de ‘blauwdruk’ van individuen en teams, wat hun kernkwaliteiten zijn en hoe u door gebruik te maken van aanvullende kwaliteiten meer rendement uit uw team krijgt en prettiger samenwerkt. Met een Management Coach zichtbaar maken van de kwaliteiten in uw team zorgt ervoor dat uw medewerkers ‘gezien worden’ voor wat ze te bieden hebben. Zaken worden benoemd en aangepakt en dat geeft rust en vaak weer hernieuwde energie on er samen de ‘schouders’ (weer) onder te zetten. Zeker in deze tijd waar vaal met minder mensen dezelfde of meer ambitieuze doelen moeten worden behaald.

De adviseurs van de Van Essen Groep houden zich aan de gedragscode en de klachtenprocedure van de Noloc. Vereniging voor loopbaan professionals en aan de beroepscode van het NIP. Het Nederlands Instituut van Psychologen.

Van Essen Groep Register LoopbaanprofessionalNIP logo