Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Livvit Coach Hogeschool Utrecht

Geschreven op 17 april 2015 · Geen reacties

Livvit Coach Hogeschool Utrecht

  • Effectief bewaken van grenzen qua werkdruk en balans werk-privé
  • Methoden om stress snel te onderkennen en daar actie op te nemen
  • Mix van psychologische en fysiologische testen en zelfwerkzaamheid
  • Maatwerk met eigen aktieplan gericht op preventie en blijvend herstel

Livvit is een werkgerelateerd zorgpakket van Achmea – Zilveren Kruis, met als doel medewerkers van hogescholen te begeleiden bij de preventie van verzuim en re-integratie na een periode van verzuim door een Livvit Coach Hogeschool Utrecht. Livvit is een werkgeversverzekering voor iedereen in het HBO die valt onder de CAO-HBO.

Via de ABR light procedure heeft een kwaliteitscontrole plaats gevonden. Van Essen Groep staat op de lijst van certificaathouders Achmea ABR Certificering  als Livvit Coach Hogeschool Utrecht. Via de teamleiders kan gebruik gemaakt worden van Arend-Jan van Essen als Livvit Coach Hogeschool Utrecht. De kosten zijn voor rekening van Achmea. Afhankelijk van de situatie wordt er soms een verlenging toegestaan. Deze kosten komen vaak voor rekening van de hogeschool.

Een traject met een Livvit Coach Hogeschool Utrecht kent een standaard van 6 gesprekken van 60-90 minuten, inclusief de intake. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats met de teamleider en het traject wordt met een evaluatie afgesloten. De gecoachte houdt gedurende het traject een logboek bij en maakt na afloop van het traject een eindevaluatie. Wanneer er een verlenging wordt toegestaan zijn de kosten vaak voor rekening van de school. Heb je belangstelling voor een coachtraject? Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is snel gemaakt en geeft je duidelijkheid over je mogelijkheiden en verplicht je tot niets.

Belangstelling gewekt?

Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting en een vrijblijvend intakegesprek. Arend-Jan van Essen is door Achmea erkend als Livvit Coach Hogeschool Utrecht. Zorgpartners worden voorafgaand aan een contract met Ziveren Kruis Achmea getoetst op prijs, kwaliteit en effectiviteit. Medewerkers van Hogescholen kunnen met hem als Livvit Coach Hogeschool Utrecht aan de slag om de balans tussen hun werk en gezondheid te herstellen.

Contactpersoon: Drs. Arend-Jan van Essen, talent consultant en Livvit Coach Hogeschool Utrecht, telefoon 0625605023, e-mail: info@vanessengroep.nlCurriculum Vitae (Arend-Jan van Essen).

ArendJan600px_0006
nolocLivvit Coach Achmea