Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Betekenis Loopbaanwaarden

De loopbaanwaarden of carrièreankers zijn ‘ideaaltypen’. In werkelijkheid wordt iedereen wel in meer of mindere mate gedreven door alle negen ankers. Waar het om gaat is het schetsen van een profiel in een grafiek die laat zien welke ankers meer of minder belangrijk voor je zijn.

Onderzoek van Edgar Schein heeft aangetoond dat wanneer je een baan kiest die overeenkomt met je waarden, dat je dan meer kans maakt om plezier en uitdaging te vinden in je werk. Die waarden zijn je loopbaanankers of carrièreankers. Een loopbaananker geeft in eenvoudige termen weer wat voor jou belangrijk is in je werk. Het dient als een soort checklist van drijfveren waaraan je loopbaankeuze getoetst kan worden. Hierna volgt een korte toelichting op de negen ankers die op iedereen van toepassing zijn, maar in verschillende mate. Opvallend is dat sommige mensen zich sterk laten leiden door één of twee ankers, terwijl anderen nergens extreem op scoren en energie krijgen van uiteenlopende zaken.

 

Hoe kun je meer over je loopbaan te weten komen?

  1. Check wat je 2 hoogste (groen) scores zijn en je laagste 2 (rood) scores zijn (je kunt maximaal 16 punten halen).
  2. Lees de toelichting die bij de letters hoort en vraag je af of de uitslag past bij wat er belangrijk voor jou is in je werk.
  3. Hoe heeft je belangrijkste loopbaananker je loopbaan beïnvloed? Probeer dit te onderbouwen met praktijkvoorbeelden.
  4. Wat is je minst belangrijkste loopbaananker? Wat voor conclusies kun je daar voor jezelf uit trekken wanneer je naar je loopbaan kijkt?
  5. Mis je een belangrijke loopbaanwaarde in je werk? Dan kan een verandering van loopbaan je misschien meer plezier en uitdaging in je werk bieden.

 

Materiële beloning (A)

Deze mensen worden gedreven door de behoefte om (veel) geld te verdienen. Andere aspecten van het werken maken zij ondergeschikt aan het verwerven van (meer) inkomen. Materialisme is voor hun een belangrijke ethische norm. Iemands succes in het leven wordt afgemeten aan inkomen en bezit.

Management, macht en invloed (B)

Deze mensen worden gedreven door het verlangen andere mensen en gebeurtenissen te kunnen leiden of beïnvloeden. Macht en invloed zijn de belangrijke doelen in hun loopbaan. Zij willen invloed uitoefenen via formele als informele kanalen. Zij participeren in netwerken en onderhouden contacten met invloedrijke personen.

Persoonlijke waarden en normen (C)

Deze mensen worden gedreven om dingen te doen die waarde hebben volgens hun eigen religieuze, emotionele, morele of intellectuele criteria. Hun doel is iets bij te dragen aan het grotere geheel. Zij zijn bereid daar offers voor te brengen op financieel of persoonlijk vlak.

Specialisme (D)

Deze mensen hebben de behoefte om expertise op te bouwen in een bepaald vakgebied. Zij willen zich als specialist onderscheiden en als expert gewaardeerd en gezien worden. Ze zijn vaak werkzaam op universiteiten, adviesbureaus of afdelingen R&D.

Creativiteit (E)

Deze mensen willen hun creativiteit graag volledig benutten. Zij willen intellectueel uitgedaagd worden en in een nieuw probleem zien zij al gauw een uitdaging. Originaliteit en innovatief vermogen past bij hen en zij komen graag met nieuwe ideeën of producten. Zij werken graag alleen of in een klein team en hebben behoefte aan ruimte en vrijheid om binnen afgesproken kaders hun eigen gang te kunnen gaan.

Sociale contacten (F)

Deze mensen zoeken vooral de gezelligheid en de aanwezigheid van anderen. Zij bezitten het vermogen om zich te verbinden met anderen. Een goede onderlinge sfeer en het goed kunnen opschieten met collega’s is bepalend voor hen om het naar hun zin te hebben op het werk. Taken, posities en doelstellingen zijn minder belangrijk dan het persoonlijk welzijn en de sfeer.

Autonomie (G)

Deze mensen werken graag zelfstandig en of als eigen baas en vinden het belangrijk om de dingen op hun eigen manier te kunnen doen. In hun werk en bij het nemen van beslissingen zijn zij autonoom en onafhankelijk. Regels worden vaak gezien als een belemmering. Zij zijn doelgericht en bepalen graag zelf de weg er naartoe.

Zekerheid en stabiliteit (H)

Deze mensen willen graag weten waar zij aan toe zijn en mijden vaak risico’s. Een vaste baan en heldere arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk en zijn vaak loyaal naar de organisatie waar zij werken. Zij bezitten minder de ambitie om tegen elke prijs hoger op te komen. De hoogte van hun inkomen is minder belangrijk dan de zekerheid om het te behouden. Zij gaan meer voor een vast omlijnd loopbaanpad met een vast inkomen, dan voor een risicovolle loopbaanstap.

Aanzien en status (I)

Deze mensen houden ervan dat anderen tegen hen opkijken. Uiterlijke statussymbolen, titels, officiële erkenning en geaccepteerd worden in bevoorrechte groepen zijn belangrijk voor hen. Men streeft geen macht na om de invloed, maar om de prestige die eraan verbonden is. Om diezelfde reden streeft men soms geld of een specialisme na. Indruk maken op anderen is het voornaamste doel.

Meer weten, gratis afspraak?

De Van Essen Groep biedt je een gratis loopbaangesprek aan van 30 minuten over je testresultaten. Interesse? Neem dan contact met ons op, telefoon: 030 7514273 of e-mail: info@vanessengroep.nl.

Met vriendelijke groet,
Van Essen Groep

Arend-Jan van Essen
Talent Consultant

Arend-Jan van Essen Van Essen Groep

Arend-Jan van Essen

noloc