Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Talent assessment

Unieke mix van beoordelen en ontwikkelen van talent!

Mix van beoordelen, coachen en trainen

Uniek programma: Talent Assessment

Lean Assessment Van Essen Groep
Optie 6. Uniek Talent Assessment

In een Talent Assessment wordt een mix gemaakt van beoordelen en coachend ontwikkelen. Je neemt deel aan een intensief meerdaags programma waarin een analyse van je sterkten en zwakten wordt gecombineerd met coaching en positief-kritische feedback. Door twee dagen van te oefenen met een trainingacteur krijg je de kans om te leren van feedback om je vaardigheden te vergroten en je geschiktheid voor een loopbaanstap te beoordelen.


Programma Talent Assessment in kort bestek

intake met opdrachtgever en kandidaat

voorbereidingsopdracht: 360-graden beoordeling, zelfanalyse, online testen

dag 1 analyse kwaliteiten en ontwikkelpunten qua persoonlijkheid, capaciteiten en competenties voor een functie. Analyse denkstijlen en leerstijlen, competentiegerichte praktijksimulaties, persoonlijke feedback, praktijkopdracht

dag 2 werken met praktijksimulaties op basis van casuïstiek van de deelnemer en persoonlijke feedback en coaching. Doel is om het potentieel van een kandidaat te beoordelen, het reflectievermogen en leervermogen bij feedback.

nabespreking met de kandidaat en opdrachtgever van een uitgebreid rapport met een sterkte-zwakte analyse en een persoonlijk actieplan van de kandidaat voor meer rendement uit talent

Programma Talent Assessment
Duur
4 Contactmomenten verspreid over een periode van circa 4 weken, opgebouwd uit een intake van circa 2 uur, twee dagen van 5 uur en een nabespreking van 1-2 uur. Vanaf het intakegesprek van een Talent Assessment werk je aan praktijkgerichte huiswerkopdrachten en (liefst) eigen casuïstiek.

Een Talent Assessment is een door de Van Essen Groep ontwikkelde combinatie van assessment en coaching die een verbreding en verdieping biedt ten opzichte van de gangbare ontwikkelassessments en voortkomt uit de psychologie die zich richt op de kwaliteiten van mensen en hoe deze zo effectief mogelijk te ontwikkelen. Deze aanpak werkt motiverend en stimulerend voor de deelnemers.

Een Talent Assessment biedt je een positiebepaling op je persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. De focus ligt op je  ambities, drijfveren, leerstijlen, persoonlijkheid, capaciteiten en competenties, zodat we een degelijke basis kunnen leggen voor het opstellen van een loopbaanontwikkelplan. Wat zijn de beste ontwikkelvormen om je kwaliteiten, ambities en vaardigheden optimaal te benutten en te ontwikkelen en wat heb je daarbij van anderen nodig? Aan welke condities of randvoorwaarden moet worden voldaan om te zorgen, dat je je zo optimaal mogelijk kunt ontwikkelen?

Intake en regie
Kennis maken, verwachtingen uitspreken, doelen en aanpak Talent Assessment toelichten en je wensen voor het Talent Assessment inventariseren (circa 2 uur).

Diagnose/vragenlijsten
Voor een beeld van je werk- en denkniveau maak je in een Talent Assessment capaciteitentesten. Daarnaast krijg je vragenlijsten over je persoonlijkheid, beroepsinteresse, voorkeursstijlen bij het leren en je loopbaanwaarden. Deze gaan over wat je belangrijk vindt in een baan, zoals heldere kaders of juist ruimte voor eigen ondernemerschap, servicegerichtheid of behoefte aan veiligheid en zekerheid of ruimte om je te onderscheiden als specialist op je vakgebied. De keuze voor de vragenlijsten is maatwerk en kan tijdens het onderzoek worden aangepast.

Werkwijze
Je maakt de meeste vragenlijsten online, waardoor er veel tijd overblijft voor persoonlijk contact en het werken met een trainingsacteur

Dag 1 Talent Assessment
Capaciteitentesten (werk- en denkniveau), terugkoppeling resultaten vragenlijsten en simulatieoefeningen (rollen) afgestemd op de vraagstelling en (eigen) casuïstiek (circa 5 uur). De rollen die je krijgt hangen samen met wat belangrijk is in je functie en wat je wilt ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan managementgesprekken, samenwerkingsrollen, presentaties, e.d.

Dag 2 Talent Assessment
Bespreken van de resultaten van de capaciteitentesten en de eerste versie van je eigen rapport. Verder vooral intensief oefenen met (eigen) casuïstiek en simulaties om te leren van feedback en te experimenteren met nieuw gedrag.

Rapportage
Wij schrijven een uitgebreid rapport van het Talent Assessment op basis van onze analyse van de gebruikte instrumenten en gedragsobservaties bij de simulaties. Het rapport is opgebouwd uit een beschrijving van onze eerste indruk, je motivatie en werkinstelling, je persoonlijkheid, je contactuele vaardigheden, je verstandelijke capaciteiten en een conclusie en advies met een opsomming van je sterke kanten en suggesties voor je verdere ontwikkeling binnen de organistie waar je werkt.

Nabespreking
Binnen 5 werkdagen na het Talent Assessment ontvangt je onze rapportage en maken wij een afspraak voor een uitgebreide nabespreking van de onderzoeksresultaten (1- 2 uur). Tevens bespreken wij dan je eigen rapportage met actieplan en de concrete ontwikkelpunten.

Beroepscode
De adviseurs van deVan Essen Groep werken in een Talent Assessment volgens de beroepscode van het NIP. Het Nederlands Instituut van Psychologen. Deze hebben betrekking op de ethische principes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid als maatstaf om het gedrag van psychologen te beoordelen.

Werkwijze
Binnen een week na het onderzoek zullen de resultaten van het Talent Assessment, in de vorm van een schriftelijke rapportage, met de kandidaat individueel worden besproken. Indien gewenst vindt daarna, na akkoord van de kandidaat, rapportage plaats aan de opdrachtgever.

Belangstelling voor Talent Assessment?

Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting en een vrijblijvend intakegesprek.
Contactpersonen: drs. Arend-Jan van Essen, talent consultant of drs. Gerda Spruit, Psycholoog NIP, telefoon 030 75 14 273, e-mail: aj@vanessengroep.nl en gerda@vanessengroep.nl.