Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Selectie assessment: een fit?

Beoordelen en ontwikkelen van talent

Selectie assessments

Naast een advies over de mate van geschiktheid van kandidaten maken wij rapportages waarin een analyse is opgenomen van de kwaliteiten en ontwikkel- en aandachtspunten. Hiermee kunt u als organisatie medewerkers gericht begeleiden na hun aanname. Elk programma wordt op maat gemaakt en afgestemd op de vragen van de organisatie.

Voor het assessment ontvangen de deelnemers enkele persoonlijkheidsvragenlijsten die zij thuis kunnen maken, zodat er op de onderzoeksdag efficiënt kan worden gewerkt.

Programma Selectie Assessment

Duur
De vragenlijsten die de kandidaten vooraf ontvangen nemen ongeveer 1,5 uur in beslag. De duur van het onderzoek is circa 6,5 uur, gevolgd door een persoonlijke of telefonische terugkoppeling van 0,5 tot 1 uur.

Intake-interview selectie assessment
In het interview in een selectie assessment gaan wij nader in op de werkervaring, motivatie en ambitie van de kandidaten en andere zaken die van belang zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Diagnose/vragenlijsten
Naast de online persoonlijkheidsvragenlijsten maken krijgen de kandidaten capaciteitentesten om inzicht te krijgen in het werk- en denkniveau. Hierbij onderzoeken wij het abstractievermogen, het verbaal-logische denken en het numeriek-cijfermatige inzicht.

Selectie Assessment (oefeningen)
Het assessmentdeel bestaat uit een of meer praktijksimulaties. Deze kunnen plaatsvinden in de vorm van rollenspellen, een planningsoefening of een postbakoefening. De simulaties hebben betrekking op de vraagstelling. Deze oefeningen zijn er op gericht om de sterke kanten en ontwikkelpunten van uw medewerker te kunnen beoordelen.

Rapportage selectie assessment
Wij schrijven een rapport op basis van de onderzoekbevindingen van het selectie assessment met als belangrijke leidraad de vraagstelling van de opdrachtgever. In het rapport treft u concrete adviezen aan voor de (loopbaan)ontwikkeling van de kandidaten.

Nabespreking selectie assessment
Binnen 5 werkdagen ontvangt een kandidaat van ons de uitgebreide schriftelijke rapportage van het selectie assessment. Daarna nemen wij contact op om de vragen van een kandidaat door te spreken en waar nodig een toelichting te geven op de rapportage.

Beroepscode
De selectie assessment adviseurs van de Van Essen Groep werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, Dutch Psychologists’ Institute. De beroepscode heeft betrekking op ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid als maatstaf om het gedrag van psychologen te kunnen beoordelen.

Belangstelling voor een Selectie Assessment?

Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting en een vrijblijvend intakegesprek.
Contactpersonen: drs. Arend-Jan van Essen, talent consultant of drs. Gerda Spruit, Psycholoog NIP, telefoon 030 75 14 273, e-mail: aj@vanessengroep.nl en gerda@vanessengroep.nl.