Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Loopbaan assessment

Beoordelen en ontwikkelen van talent

Loopbaan assessment in kort bestek

Doel

In een loopbaan assessment ligt de nadruk op een analyse van je kwaliteiten en je ontwikkel- en aandachtspunten wat betreft capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden. Het programma van een loopbaan assessment is bedoeld om je inzicht te geven in je mogelijkheden om loopbaankeuzes te maken. Wat zijn je sterke kanten en ontwikkelpunten? Waar krijg je energie van? Waar liggen je ambities? Hoe ziet je persoonlijke situatie en de arbeidsmarkt er voor jou uit? Waar liggen je kansen? Het onderzoek bestaat uit een intake, de assessmentdag en een persoonlijke terugkoppeling. Een loopbaan assessment bij de Van Essen Groep helpt om helder te krijgen wat je kwaliteiten zijn en hoe je het beste uit jezelf en je loopbaan kunt halen.

Wij onderzoeken in een loopbaan assessment welke loopbaanvoorkeuren je hebt en welke loopbaanopties bij je passen. Het programma van een loopbaan assessment wordt op maat gemaakt in goed overleg met de betrokken deelnemer. Het doel van een loopbaan assessment is je een basis te bieden om tot een succesvolle (her)oriëntatie op je loopbaan of tot een nieuwe loopbaanstap te komen. In een loopbaan assessment wordt vertrouwelijk om gegaan met wat er besproken wordt. De rapportage wordt alleen doorgestuurd naar de opdrachtgever met toestemming van de deelnemer.

Voor wie?

Een loopbaan assessment is belangrijk voor iedereen die antwoord wil op de loopbaanvragen: Wat kan ik? Wat wil ik? Een persoonlijk rapport van een loopbaan assessment vormt een gedegen basis om een plan van aanpak te maken voor je loopbaan!

Programma Loopbaan assessment

Duur
De vragenlijsten die de kandidaten voorafgaand aan een loopbaan assessment ontvangen nemen ongeveer 1,5 uur in beslag. Vooraf vindt een intake plaats van circa 1-1,5 uur. De duur van het onderzoek is circa 6,5 uur, gevolgd door een persoonlijke of telefonische terugkoppeling van 0,5 tot 1 uur. Daardoor blijft er op de onderzoeksdag meer tijd over voor persoonlijk contact.

Intake-interview
Wij starten een loopbaan assessment met een intakegesprek waar wij de tijd voor nemen. Het is belangrijk om in beeld te hebben wat je van het onderzoek verwacht en wij geven aan wat wij je kunnen bieden. In een diepgaand interview spreken wij over je werkervaring, ambities en andere zaken die van belang zijn om aandacht aan te besteden voor het beantwoorden van je vragen.

Diagnose/vragenlijsten
In een loopbaan assessment gaat het om het in beeld brengen van de kwaliteiten en aandachtspunten wat betreft persoonlijkheid, capaciteiten en vaardigheden. En om je drijfveren Naast de online persoonlijkheidsvragenlijsten maken krijg je capaciteitentesten aangeboden om inzicht te krijgen in je werk- en denkniveau. Hierbij onderzoeken wij je abstractievermogen, je verbaal-logisch denkvermogen en je numeriek-cijfermatig inzicht. Je kunt al een voorproefje nemen door de (gratis) loopbaantest op onze website te maken. Het is een mooie basis om je bewust te worden van je kwaliteiten en om meer rendement uit je talent te halen. De loopbaantest kan je helpen om keuzes te maken die bij je passen en je helpen bij plezier en succes in je werk. De loopbaantest van de Van Essen Groep is gebaseerd op het gedachtengoed van Edgar Schein.

Assessmentoefeningen
Het assessmentdeel van een loopbaan assessment bestaat uit een of meer praktijksimulaties. Deze kunnen plaatsvin­den in de vorm van rollenspellen, een planningsoefening of een postbakoefening. De simula­ties hebben betrekking op de vraagstelling. De keuze van de simulaties hang samen met het vereiste gedrag, dat onderdeel is van de functie-eisen die passen bij voor jou mogelijke loopbaanscenario’s.

Rapportage
Wij schrijven een rapport op basis van de onderzoekbevindingen uit het loopbaan assessment met als belangrijke leidraad de vraagstelling. In de rapportage wordt een analyse gemaakt van je kwaliteiten en je ontwikkel- en aandachtspunten en passende loopbaanscenario’s.

Nabespreking
Binnen 5 werkdagen na het loopbaan assessment ontvangt de kandidaat van ons de schriftelijke rapportage. Na akkoord van de kandidaat wordt de rapportage verzonden aan de opdrachtgever.

Beroepscode
De adviseurs van de Van Essen Groep werken bij een loopbaan assessment volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP gedragscode). De beroepscode heeft betrekking op de ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid als maatstaf om het gedrag van psychologen te kunnen beoordelen.

Werkwijze

Onze aanpak in een loopbaan assessment is persoonlijk, betrokken, ervaringsgericht (leren door te doen). Op basis van de intake toetsen we van beide kanten of er een ‘klik’ is om met elkaar dit traject in te gaan. Wij verwachten een enthousiaste gedrevenheid om aan de slag te gaan met je loopbaanvragen. Wij werken in een loopbaan assessment met ‘huiswerk’-opdrachten, vragenlijsten, rollenspellen en persoonlijke coaching. De basis voor ons werk is een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect en wij gaan vertrouwelijk om met informatie en verwachten dat ook van de deelnemers. Wij werken met testen, maar gebruiken vooral onze ervaring, intuïtie en gezond verstand bij onze adviezen.

Belangstelling voor een Loopbaan assessment?

Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting en een vrijblijvend intakegesprek.
Contactpersonen: drs. Arend-Jan van Essen, talent consultant of drs. Gerda Spruit, Psycholoog NIP, telefoon 030 75 14 273, e-mail: aj@vanessengroep.nl en gerda@vanessengroep.nl.