Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Livvit Loopbaanonderzoek hogescholen

Weer aan de slag met een nieuw loopbaanperspectief

Livvit Loopbaanonderzoek is een product van Zilveren Kruis Achmea met als doel om medewerkers van hogescholen te begeleiden bij voorkoming van verzuim en bij ondersteuning van reïntegratie na een periode van verzuim. Via een ABR Online procedure bij QSN heeft een kwaliteitscontrole plaats gevonden. Van Essen Groep staat op de lijst van certificaathouders, zie: Achmea ABR Certificering. Via teamleiders kan gebruik gemaakt worden van Arend-Jan van Essen voor een Livvit Loopbaanonderzoek en als Livvit Coach. De kosten komen voor rekening van Zilveren Kruis Achmea. Afhankelijk van de situatie wordt er soms een verlenging toegestaan. Deze kosten komen vaak voor rekening van de hogeschool.

Livvit Loopbaanonderzoek

Door middel van gesprekken en beproefde psychologische instrumenten worden in een Livvit Loopbaanonderzoek de volgende kwaliteiten van de medewerker van een hogeschool in kaart gebracht. De kern van een Livvit Loopbaanonderzoek is het beantwoorden van 3 loopbaanvragen: Wat kan ik (nog)?, Wat wil ik echt? en Hoe pak ik dat aan? Een Livvit Loopbaanonderzoek biedt concrete handvaten en adviezen èn een plan van aanpak.

Wat levert een Livvit Loopbaanonderzoek op?

Voor wie?

Docenten, directie, managers, staffunctionarissen en ondersteunend personeel die het risico lopen om uit te vallen of uitgevallen zijn en weer aan de slag willen. De Van Essen Groep begeleidt medewerkers met een Livvit Loopbaanonderzoek om stappen te zetten in hun loopbaan. De eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing van medewerkers vormt de basis voor onze aanpak. Actieve betrokkenheid en inzet van de medewerker bij het uitwerken van een nieuw loopbaanperspectief en plan van aanpak zien wij als  belangrijke succesfactor in een Livvit Loopbaanonderzoek.

Werkwijze

Onze aanpak in een Livvit Loopbaanonderzoek is persoonlijk, betrokken, ervaringsgericht. Op basis van de intake toetsen we van beide kanten of er een ‘klik’ is om met elkaar dit traject in te gaan. Wij verwachten een enthousiaste gedrevenheid om aan de slag te gaan met uw loopbaanvragen. Wij werken in een Livvit Loopbaanonderzoek met opdrachten, vragenlijsten, rollenspellen en persoonlijke coaching.

De basis voor ons werk is een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect en wij gaan vertrouwelijk om met informatie en verwachten dat ook van de deelnemers aan een Livvit Loopbaanonderzoek. Wij werken met testen, maar gebruiken vooral onze ervaring, intuïtie en gezond verstand bij onze adviezen. Voor een helder beeld over de context /werksitatie is een gesprek met de leidinggevende en/of HR vaak wenselijk.

Rapportage

Wij schrijven een rapport van het Livvit Loopbaanonderzoek op basis van de onderzoekbevindingen met als belangrijke leidraad de vraagstelling. In de rapportage wordt een analyse gemaakt van uw kwaliteiten en uw ontwikkel- en aandachtspunten en passende loopbaanscenario’s. De Van Essen Groep werkt bij een Livvit Loopbaanonderzoek volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP gedragscode). De beroepscode heeft betrekking op de ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid als maatstaf om het gedrag van psychologen te beoordelen.

Nabespreking

Binnen 5 werkdagen na een Livvit Loopbaanonderzoek ontvangt de medewerker van ons de schriftelijke rapportage. Na akkoord van de kandidaat wordt de rapportage verzonden aan de opdrachtgever. 

Kosten en Locatie

Een Livvit Loopbaanonderzoek kost € 1.200,- excl. BTW per deelnemer (met verklaring bedrijfsarts volledig vergoed door Zilveren Kruis Achmea). Wij werken bij voorkeur op ons kantoor in Houten waar we over alle voorzieningen beschikken om op een relaxte wijze met elkaar aan de slag te gaan. In onderling overleg zijn ook andere locaties bespreekbaar.

Belangstelling voor een Livvit Loopbaanonderzoek?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek over een Livvit Loopbaanonderzoek met Arend-Jan van Essen, telefoon 0625605023, e-mail: aj@vanessengroep.nl en CV.

Arend-Jan van Essen is door Zilveren Kruis Achmea erkend als zorgpartner en voldoet daarmee aan de Achmea Beoordelingsrichtlijn (ABR Online). Zorgpartners worden getoetst op prijs, kwaliteit en effectiviteit. Medewerkers van hogescholen kunnen bij hem terecht voor een Livvit Loopbaanonderzoek en voor een begeleidingstraject als Livvit Coach.

Arend-Jan van Essen Van Essen GroepLivvit Coach AchmeaVan Essen Groep Register LoopbaanprofessionalArend-Jan van Essen Livvit Coach ABR Online voorheen ABR Light